PIVUTIn toiminta laajenee

Pirkanmaan Vuokratilat Oy rakentaa, myy ja vuokraa hallitiloja Tampereella ja lähikunnissa. Yritys laajensi toimintaansa vuonna 2020 asuntojen hirsirakentamiseen. PIVUTI Asunnot rakentaa Kangasalan alueelle modernin hirsirakentamisen avulla laadukkaita ja upeita kohteita. Lisätietoja verkkosivuilta.

Minpack suunnitteli PIVUTIn yrityslogon vuonna 2015. Nyt logoa jalostettiin PIVUTI Hallit ja PIVUTI Asunnot -liiketoiminnalle. Tehtiin myös leimasinta kuvastavat merkit, joita käytetään kuvittamaan materiaaleja. Visuaalista ilmettä elävöittää myös aiheeseen sopivat viivapiirroskuvat, tunnusvärein kuvattuna. Myös PowerPoint-pohja tehtiin ilmeen mukaisesti.

Yritysilmeestä luotiin graafinen ohjeisto, mikä ohjeistaa logon, värityksen, typografian, sloganin ja brändimerkin käytön yrityksen viestinnässä. Ohjeisto auttaa pitämään visuaalisen ilmeen eheänä ja yhtenäisenä eri markkinointikanavissa.